Наши клиенти

Предимство в дейността на фирмата ни са предишни и настоящи търговски взаимоотношения с вериги магазини като:

Фантастико,Триумф, ХИТ Маркет, ЛЕКСИ, Слънчеви лъчи, CBA (ЦБА) и други, както и търговска дейност на едро на международния пазар.


КАЧЕСТВО

Качеството на производството е съобразено с НАССР изискванията, които включват:

  • Анализ на опасностите – на този етап се определят потенциалните опасности, свързани с всички етапи на производство на храните.
  • Определяне на ККТ – Критичните Контролни Точки – Това са точките от производствения процес, в които опасностите могат да бъдат управлявани/контролирани ефективно.
  • Определяне на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват, за да е сигурно, че ККТ са под контрол. Примерно – минимална и максимална температура в периода на стерилизация или печене, за да се гарантира отстраняването или редуцирането на опасни микроорганизми.
  • Установяване на система за контрол на ККТ чрез наблюдение – Тези процедури определят как, колко често и от кого се наблюдават тези показатели (в случая температурата).
  • Установяване на коригиращи действия, когато контролът показва, че определена ККТ е извън контрол.
  • Установяване на процедури за проверка на способността на мерките за контрол на ККТ да доведат до планирания резултат.
  • Въвеждане на документация, която обхваща процедури и записи за ККТ и анализа на опасностите.

HACCP системата е част от системи за управление на безопасността на храните – ISO 22000, а също и от IFS, BRC.